• راه های ار تباطی با من در این قسمت قرار گرفته در صورت نیاز از طریق یکی از روش های پایین میتونید با من در ارتباط باشید.   آدرس پستی: دکتر احسان اله عصاره-عضو هیأت علمی ایمیل:E.assareh@gmail.com   شماره تماس جهت پیام دادن در تلگرام و واتس اپ 09160878408 در دانشگاه آزاد اسلامی ...
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
0 دیدگاه
دسته بندی : رویداد های ویژه , تعداد بازدید : 1,594

پژوهش و فناوری:

تحقیقات اینجانب در حال حاظر در حوزه مدلسازی و بهینه سازی در مسائل و مفاهیم مختلف مهندسی مکانیک در زمینه حرارت و سیالات می باشد.

بهینه سازی یکی از مهم ترین کلیدی ترین فرآیندهای علم مهندسی می باشد. امروزه در تمامی علوم مهندسی برای امکان پذیر بودن انجام پروژه و بررسی چگونگی آنها از عوامل فرآیند بهینه سازی استفاده 

می شود. اینجانب هم اکنون روی فرآیندهای مهم و جدید بهینه سازی در علم مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات با استفاده از روش های بهینه سازی جدید و نوین در انواع تک هدفه و چند هدفه در حال انجام پروژه های مختلف می باشم.

یکی دیگر از زمینه های تحقیقاتی جذاب و مفید در حوزه مکانیک کوپل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با فرآیند بهینه سازی می باشد که در این حوزه نیز در حال انجام پژوهش های مفیدی خواهم بود.

زمینه های پژوهش:

بهینه سازی و مدلسازی سیکل های نیروگاهی (بخار-گاز-آبی)

بهینه سازی دز حوزه انتقال حرارت و مسائل مرتبط با آن.

کوپل کردن مسائل CFD ا بهینه سازی چند هدفه و تک هدفه.

انرژی های تجدیدپذیر (خورشیدی و...) و بهینه سازی فرآندهای مرتبط با آنها.

بهینه سازی سیستم های انرژی (مانند انرژی در ساختمان و ...).

بهینه سازی و سیکل های ترکیبی مانند انرژی خورشیدی و زمین گرمایی.

عناوین پژوهشی:

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (هر 4 سال یکبار) 1394.برخی مقالات اینجانب را می توانید با دانلود رزومه اینجانب روی صفحه اصلی و یا با مراجعه به google scholar یا Researchgate که لینک آنها روی صفحه اصلی موجود است، مطالعه نمایید.

 

 

برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

1-E. Assareh, M.A. Behrang, M.R. Assari, A. Ghanbarzadeh “Application of PSO (particle swarm optimization) and GA (genetic algorithm) techniques on demand estimation of oil in Iran” Energy 35 (2010) 5223–5229.

 

2-M.A. Behrang, E. Assareh, A. Ghanbarzadeh, A.R. Noghrehabadi “The potential of different Artificial Neural Network (ANN) techniques in daily global solar radiation modeling based on meteorological data” Solar Energy 84 (2010) 1468–1480.

 

3-E. Assareh, M.A. Behrang, A. Ghanbarzadeh “Integration of Artificial Neural Networks and Particle Swarm Optimization to forecast world green energy consumption” Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy: 2011.

 

4-E. Assareh, M.A. Behrang, M.R. Assari, A. Ghanbarzadeh “Forecasting energy demand in Iran using genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) methods” Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy: 2012.

 

5- E. Assareh, M.A. Behrang, M. Ghalambaz, A.R.Noghrehabadi, A.Ghanbarzadeh “Analysis of wind speed prediction using Artificial Neural Networks: A case study in Manjil, Iran” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects: 2012.

 

6-M.A. Behrang, E. Assareh, M.R. Assari, A. Ghanbarzadeh “Total energy demand estimation in Iran using Bees Algorithm” Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy: 2011.

 

7- M.A. Behrang, E. Assareh, M.R. Assari, A. Ghanbarzadeh “Using Bees Algorithm (BA) and Artificial Neural Network (ANN) to forecast world carbon dioxide emission” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects: 2011.

 

8-E. Assareh, M.A. Behrang, M. Ghalambaz, A.R.Noghrehabadi, A.Ghanbarzadeh “Analysis of wind speed prediction using Artificial Neural Networks: A case study in Manjil, Iran” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 34 (2012) 636–644.

 

9-E. Assareh, M.A. Behrang, M.R. Assari, A. Ghanbarzadeh “Integration of Artificial Neural

Networks and Particle Swarm Optimization to forecast world green energy consumption”

Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy: in press.

 

10-E. Assareh, M.A. Behrang, M.R. Assari, A. Ghanbarzadeh “Forecasting energy demand in Iran using genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) methods” Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy.

 

11. Ehsanolah Assareh, Mojtaba biglari, A novel approch to capture the maximum power from variable speed wind rurbines using PI controller ,RBF neural network and GSA evolutionary, algorithm, Renewable and sustainable Energy Reviews.

 

12. Ehsanolah Assareh, Mojtaba Biglari, Optimization of a large Horizontal-axis wind turbine using comparison between two hybrid Evolutionary algorithms, Mechanics & Industry.

 

13. Ehsanolah Assareh, Mojtaba Biglari, A Novel Approach to Capture the Maximum Power

Generation from Wind Turbines Using Hybrid MLP Neural Network and Bees Algorithm (HNNBA), IETE Journal of Research.

 

14. Mojtaba Nedaei , Ehsanolah Assareh , Mojtaba Biglari, An extensive evalution of wind resource using new methods and strategies for development and utilizing wind power in Mah-shahr station in Iran, Energy Conversion and Management.

 

15- Abtin Ataei, Mojtaba Biglari, Mojtaba Nedaei, Ehsanolah Assareh, Jun-Ki Choi,

ChangKyoo Yoo, and Muyiwa Samuel Adaramolae, Techno-Economic Feasibility Study of Autonomous Hybrid Wind and Solar Power Systems for Rural Areas in Iran, A Case Study in Moheydar Village, Environmental Progress & Sustainable Energy.

16- Ehsanolah Assareh , Mojtaba Biglari, A novel approach to capture the maximum power from variable speed wind turbines using PI controller, RBF neural network and GSA evolutionary algorithm, · Jul 2015 · Renewable and Sustainable Energy Reviews.

17- Ehsanolah Assareh , Mojtaba Biglari, A Novel Approach to Capture the Maximum Power Generation from Wind Turbines Using Hybrid MLP Neural Network and Bees Algorithm (HNNBA) Article · Sep 2015 · IETE Journal of Research

18-Mojtaba Nedaei, Abtin Ataei, Changkyoo Yoo, Jun-Ki Choi & Ehsanolah Assareh ,The Potential of Wind for Energy Production and Water Pumping in Iran, Saravan County,Article in Distributed Generation and Alternative Energy Journal 31(1):7-26 · January 2016.

19- Ehsanolah Assareh , Mojtaba Biglari, Optimization of a large horizontal-axis wind turbine using comparison between two hybrid evolutionary algorithms ,Article · Jan 2016 · Mechanics and Industry.

20- Emad Tandis , Ehsanolah Assareh, Inverse design of airfoils via an intelligent hybrid optimization technique ,Article · Aug 2016 · Engineering With Computers.

21- Mojtaba Nedaei Abtin Ataei Muyiwa S Adaramola , Morteza khalaji assadi, Ehsanolah Assareh, Comparative analysis of three numerical methods for estimating the onshore wind power in a coastal area ,Article · Sep 2016 · International Journal of Ambient Energy.

22-Ehsanolah Assareh, Iman Poultangari, Emad Tandis, Mojtaba Nedaei, Optimizing the wind power generation in low wind speed areas using an advanced hybrid RBF neural network coupled with the HGA-GSA optimization method, Article in Journal of Mechanical Science and Technology 30(10):4735-4745 · October 2016.

 

کد امنیتی :